آداب سفره داری

نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی

/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A/

نمایشگاه آداب سفره داری و ميهمان پذیری دربار صفوی توسط دانشجویان رشته موزه دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. به گزارش عصر رويداد از ايرنا، اين نمايشگاه با هدف باز زنده سازی میراث معنوی فراموش شده و رویکرد توانمندسازی حرفه ای فارغ التحصیلان، شکل گرفته است. در این نمایشگاه موضوعاتی چون چگونگی...