آزمون

نتایج آزمون هنر تا یک هفته دیگر اعلام می شود

/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

محمد الله یاری مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری معاونت هنری وزارت ارشاد پس از برگزاری دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری هنر،‌ گفت: نتایج آزمون هنر تا یک هفته دیگر اعلام می شود . آزمون های جامع و ادواری که دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری متولی برگزاری آن است؛ مختص...