آمریکایی

احتمال سرگردانی فضانوردان آمریکایی در فضا

/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7/

دیوان محاسبات آمریکا (GAO) در گزارشی هشدار داد، احتمال دارد فضانوردان آمریکایی بدون راهی برای خروج از ایستگاه بین المللی فضایی در فضا سرگردان شوند. روزنامه دیلی میل نوشت:، دیوان محاسبات آمریکا با توجه به تاخیرهای ایجاد شده در ساخت کپسول های فضایی تجاری جدید شرکت های 'بویینگ' و 'اسپیس ایکس'...