اتحادیه جهانی

کرسی خادم در اتحادیه جهانی کشتی به زن چینی سپرده شد

/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86-%DA%86%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF/

کنگره هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در نشست روز گذشته خود در بوداپست مجارستان، «ژانگ ژیا» داور زن چینی را به جای رسول خادم که بهمن ماه سال گذشته از هیات رئیسه این اتحادیه استعفا کرده بود، به عضویت این نهاد درآورد. به گزارش عصر رویداد از ایرنا به نقل از اتحادیه جهانی کشتی، کنگره اتحادیه...