ازبکستان

جشنواره بین‌المللی موسیقی مقامی ازبکستان برگزار می‌شود

/post-6/

جشنواره بین‌المللی موسیقی مقامی ازبکستان، اواخر نیمه اول سال جاری )شهریورماه ( سال جاری با حضور و شرکت فعال هنرمندانی از جمهوری اسلامی ایران در شهر سبز استان قشقه دریا در ازبکستان برگزار شود. قرار است ایران در سه سطح صاحب‌نظران موسیقی مقامی، داوری برنامه‌های جشنواره و اعزام یک گروه فاخر از...