انار

نخستین جشنواره «هه نار» اورامان

/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/

نخستین جشنواره «هه نار» اورامان در روستای «سلین» با حضور پرشورگردشگران برگزار شد. روستاهای ناو، سلین، بلبر و ژیوار جزو روستاهای بخش دهستان شالیار از توابع اورامان با وجود طبیعت بکر و وجود باغات سالانه پذیرای گردشگران زیادی در فصول مختلف است. به گزارش ایرنا اختتامیه نخستین جشنواره انار...