انقلاب اسلامی

فراخوان سمینار تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی منتشر شد

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

فراخوان سمینار تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد. به گزارش هنر آنلاین ، متقاضیان می توانند با مراجعه به سایتwww.fitf.ir (بخش چهل سالگی انقلاب اسلامی) و مطالعه شرایط مندرج در فراخوانِ سمینار تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی نسبت به ثبت آثار خود...