اوآنا رسانه تهران

چهل و سومین اجلاس هیات اجرایی اوآنا در تهران برگزار می‌شود

/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

چهل و سومین اجلاس هیات اجرایی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) با حضور روسا ، معاونان و مدیران ارشد خبرگزاری های عضو این سازمان قدرتمند رسانه ای که بیش از دو سوم جمعیت جهان را پوشش می دهند، 12 شهریورماه به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در تهران برگزار می‌شود. در اجلاس...