بازیهای آسیایی 2018

کسب مدال برنز تنیس روی بازی های آسیایی توسط عالمیان

/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86/

پس از نیم قرن محقق شد؛ کسب مدال برنز تنیس روی بازی های آسیایی توسط عالمیان نوشاد عالمیان بازیکن تنیس روی میز ایران در مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی 2018با شکست ۴-۰ برابر حریف چینی خود با رنک ۴ جهانی، از صعود به فینال این رقابت بازماند و پس از ۵۲ سال، به مدال برنز بازی‌های آسیایی دست...