باستان شناسی

سمینار باستان شناسی ایران در ژاپن برگزار شد

/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

هجدهمین سمینار سالیانه باستان شناسی پژوهشگران ژاپنی درباره ایران با شرکت 80 نفر از محققان ژاپنی و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ ایران در توکیو برگزار شد. به گزارش عصر رویداد، این سمینار را سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار کرد و برخی از اعضای انجمن فرهنگی ایران و ژاپن، انجمن دوستی...

قدمت تربت حیدریه به دوره اشکانی و ساسانی باز می گردد

/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/

مهدی فلاح مهنه سرپرست کاوش نجات بخشی محوطه دامسک تربت حیدریه می گوید: کاوش نجات بخشی حاکی است این محوطه به دوران تاریخی (اشکانی -ساسانی) تعلق دارد. فلاح مهنه اظهار کرد: در پی گزارش اعضای انجمن میراث فرهنگی روستای دامسک به یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان تربت حیدریه و کشف یک عدد خمره سفالی...