بانک آینده کیش جشنواره موسیقی

کیش پایتخت موسیقی ایران

/%DA%A9%D9%8A%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

طنین صدای موسیقی و حضور هنرمندان نامدار ایران در جشنواره تابستانی کیش ۹۷ و استقبال گردشگران از کنسرت های موسیقی، جزیره کیش را به «پایتخت موسیقی ایران» تبدیل کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، برگزاری یک نمایشگاه فرهنگی، یک همایش یا کنفرانس اقتصادی، تجاری، علمی و یا یک جشنواره و کنسرت موسیقی...