برند

درگاه سرمایه گذاری و برند گردشگری اصفهان رونمایی شد

/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF/

درگاه جامع سرمایه گذاری و برند گردشگری استان اصفهان عصر امروز ( سه شنبه ) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رونمایی شد. در این مراسم که همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری استان اصفهان برگزارشد، از کتاب و تمبر یادبود درگاه جامع سرمایه گذاری استان اصفهان رونمایی شد. به گزارش ایرنا...