بهزاد شیشه گران

نمایش و فروش آنلاین آثار بهزاد شیشه‌گران

/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/

به گزارش عصر رويداد ، نمایش و فروش آنلاین آثار بهزاد شیشه‌گران، نقاش طراح و گرافیست این روزها در صفحه اینستاگرام گالری ویستا برپاست و تا 19 اردیبهشتادامه دارد. در این نمایشگاه آنلاین منتخبی از آثار بهزاد شیشه گران پیش روی مخاطبان تصویر شده است که در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ خلق شده اند. بهزاد...