تاریخی

آثار تاریخی‌فرهنگی هلند در تهران به نمایش در می‌آید

/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%AF/

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از برپایی نمایشگاهی از آثار فرهنگی ‌تاریخی هلند در تهران خبر داد. مونسان اظهار داشت: مجموعه ای با بیش از 300 اثر باستان شناسی و هنری مربوط به کشور هلند در مهرماه امسال در محل موزه ملی ایران به نمایش درخواهد...