تجسمی

برپایی کارگاه‌ و نمایشگاه آثارتجسمی در مسیر راهپیمایی اربعین

/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86/

کارگاه‌های خلق آثار تجسمی و نمایشگاه پوستر با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت حوزه هنری در مسیر راهپیمایی اربعین برپا خواهد شد. پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد: جمعی از هنرمندان و اساتید پیشکسوت نقاش و گرافیست حوزه هنری از جمله کاظم چلیپا، علی وزیریان، سیدحمید شریفی‌آل‌هاشم، ناصر سیفی، علی...