ترکیه

حرکت 'کیخا 5' به نام ژیمناست ایران در فدراسیون جهانی ثبت شد

/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%8A%D8%AE%D8%A7-5-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%98%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF/

«سعید رضا کیخا» در رقابت های جهانی ترکیه موفق شد در وسیله خرک حلقه حرکت کیخا 5 را به نام خود با ارزش f در کتاب داوری فدراسیون جهانی این رشته ورزشی به ثبت برساند. فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرد: رقابتهای جهانی ژیمناستیک هنری ترکیه با حضور ورزشکارانی از 16 کشور، 15 تیر ماه در شهر مرسین این...