تنبور

دومین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی مناطق کُردنشین

/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86/

دومین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی مناطق کُردنشین که به مدت دو روز در روستای بان زلانی شهرستان دالاهو استان کرمانشاه برگزار شده بود شامگاه شنبه به کار خود پایان داد. این جشنواره که از 9شهریور در خانه تنبور روستای بان زلانی دالاهو آغاز شده بود شنبه شب با حضور اساتید برجسته موسیقی کشور...