ثبت جهانی

زعفران قاینات جهانی شد

/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%AF/

داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پس از کسب نشان ملی زعفران قاینات در سال گذشته، مهرماه امسال برند جهانی این محصول نیز به نام قاینات ثبت شد. داوود شهرکی به ایرنا گفته است: با پیگیری های انجام شده برای بومی سازی و معرفی ظرفیت های استان در داخل و خارج کشور، از سال...

خلیج فارس ایران به ثبت جهانی رسید

/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

سیدمهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی نام خلیج فارس ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خبر داد. میرصالحی روز دوشنبه در نشست خبری توضیح داد: با تلاش و پیگیری مستمر دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، خلیج فارس ایران با پیشوند مروارید...

انگور ملایر؛ یک گام تا ثبت جهانی

/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A/

این بار محصول منحصر به فرد انگور نام «ملایر» را در عرصه جهانی مطرح کرد و موجب شد پای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) به این شهرستان باز شود و حالا تنها یک گام تا ثبت جهانی خوشه های زرین باقی مانده است. به گزارش عصر رویداد از ایرنا ، معرفی انگور ملایر در سطح جهان و ایران، ثبت...

فرش ایرانی در نوبت ثبت جهانی قرار دارد

/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

پرونده فرش 13 منطقه ایران برای ثبت جهانی به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ارسال شده است. «فروغ اسماعیلی» معاون تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران می گوید: از سال 1390 تاکنون فرش 57 منطقه ایران به ثبت ملی رسیده است که از این تعداد 29 اثر ثبت جهانی شده اند و پرونده 13 منطقه دیگر به سازمان...