جشنواره غذا

ایران میزبان نخستین جشنواره خوراک ملل شد

/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D8%AF/

رئیس نخستین جشنواره «خوراک ملل» با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف نزدیک شدن ملل و کشورها به یکدیگر برگزار می شود، گفت: ایران 20 تا 25 مرداد امسال میزبان نخستین جشنواره خوراک ملل است. به گزارش عصر رویداد از ایرنا، جلال ذکایی امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه نگاه فرهنگی مبتنی بر...

جشنواره غذا و صنایع دستی همسران دیپلمات ها

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/

جشنواره غذا و صنایع دستی به همت انجمن همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه به مدت دو روز برگزار شد. این جشنواره با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد.