حق شناس

حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در قبله تهران

/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در شب هفتم محرم با حضور در شهرستان ری که به قبله تهران معروف است، در مراسم غبارروبی ضریح حرم حضرت عبدالعظیم حسنی شرکت کرد. به گزارش عصر رویداد ، «محمدجواد حق شناس» علاوه بر زیارت حرم عبدالعظیم بر سر مزار آیت الله سیدحسین حسینی اثنی عشری...