خارجی

واردات صنایع دستی خارجی ممنوع شد

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/

معاون صنایع دستی کشور از ممنوعیت واردات صنایع دستی خارجی (غیر ایرانی) به کشور خبر داد و گفت که دستور این ممنوعیت به گمرکات کشور ابلاغ شده است. «پویا محمودیان» به خبرگزاری ایرنا گفته است: یکی از دغدغه ها و چالش های همیشگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی کشور حضور صنایع دستی خارجی از...