خانه سینما

شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل می‌شود

/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه اجتماعی خود نوشت: شورای صنفی نمایش قرار نیست در جایی غیر از خانه سینما تشکیل شود. دولت متوجه اعتبار نهادهای مدنی هست. به گزارش عصر رویداد از ایرنا ، « حسین انتظامی» پس از حواشی جلسه شورای صنفی نمایش که به اعتراض خانه سینما منجر شد، در صفحه...