خلیج فارس

سمینار باستان شناسی ایران در ژاپن برگزار شد

/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

هجدهمین سمینار سالیانه باستان شناسی پژوهشگران ژاپنی درباره ایران با شرکت 80 نفر از محققان ژاپنی و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ ایران در توکیو برگزار شد. به گزارش عصر رویداد، این سمینار را سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار کرد و برخی از اعضای انجمن فرهنگی ایران و ژاپن، انجمن دوستی...

خلیج فارس ایران به ثبت جهانی رسید

/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

سیدمهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی نام خلیج فارس ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خبر داد. میرصالحی روز دوشنبه در نشست خبری توضیح داد: با تلاش و پیگیری مستمر دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، خلیج فارس ایران با پیشوند مروارید...