داوود رشیدی

برگزاری جشن تولد برای داوود رشیدی

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A/

نمایشگاهی از عکس‌ها و پوسترهای داوود رشیدی بازیگر سرشناس سینمای ایران به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد تولد این هنرمند در گالری مستقل تهران برگزار می‌شود. جشن تولد هشتاد و پنجمین سالگرد تولد داوود رشیدی در قالب دو برنامه با حضور خانواده این هنرمند و جمعی از هنرمندان روز دوشنبه ۲۵ تیر ساعت...