دریاچه چیتگر

پرندگان مهاجر دریاچه چیتگر

/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%AA%DA%AF%D8%B1/

پرندگان مهاجر از اروپای شرقی و شمال سیبری در دریاچه چیتگر تجمع کرده اند. به گزارش عصر رویداد، با بهره برداری از حوزه آبگیر دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) ، اکوسیستم جدیدی برای پرندگان مهاجر از اروپای شرقی و شمال سیبری از جمله «کاکایی» در محیط شهری تهران فراهم شده و با شروع فصل پاییز...