روادید

عوارض خروج از مرزهای زمینی برای زائران اربعین حذف شد

/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF/

رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: عوارض خروج از مرزهای زمینی برای زائران اربعین حذف شد. به گزارش عصر رویداد از ایرنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست خبری امروز یکشنبه گفت: با توجه به کاهش هزینه ویزا به مبلغ 199هزار و 875 تومان، بقیه اضافه دریافتی از زائران...