زردآلوی طلایی

سه جایزه جشنواره زردآلوی طلایی ارمنستان به ایران رسید

/%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

جشنواره فیلم زردآلوی طلایی ارمنستان در حالی به کار خود پایان داد که سه جایزه آن به فیلمسازان ایرانی رسید. پانزدهمین جشنواره فیلم « زردآلوی طلایی » ارمنستان در شهر ایروان به کار خود پایان داد و در نهایت فیلم «یوا» از آناهید آباد جایزه بهترین فیلم بخش «پانورامای سینمای ارمنستان» شد. همچنین...