سلام گردشگری

برگزاری «سلام گردشگری» در تبریز

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2/

رویداد «سلام گردشگردی» در تبریز پایتخت گردشگری جهان اسلام برگزار می شود. رویداد استارت‌آپی گردشگری استان آذربایجان شرقی با عنوان سلام گردشگری، یک رویداد نوآورانه و کارآفرینانه با محوریت توسعه گردشگری استان است که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی با مشارکت...