سوره

چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی مساجد برگزار می‌شود

/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر از توافق همکاری میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و حوزه هنری برای برگزاری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی مساجد خبر داد. به گزارش عصر رويداد از روابط عمومی ستاد هماهنگی‌کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل...