شهرداری منطقه6

شهردار منطقه ۶تهران: کاروان یلدای شهری در قلب پایتخت راه‌اندازی می‌شود

/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-6%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

شهردار منطقه ۶ تهران از راه اندازی «کاروان یلدای شهری» در قلب پایتخت خبر داد و گفت: «ننه سرما» و «پیرمرد قصه گو» به عنوان نمادهاي فرهتگ اين آيين در سطح شهر داستان‌ها و قصه‌های شب چله را برای شهروندان بازگو می کنند به گزارش عصر رويداد از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، «تورج فرهادی» با...