صنایع دستی

صنایع دستی و پست بانک تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/

معاون صنایع دستی کشور از انعقاد تفاهم نامه ای بین یکی از سایت های الکترونیک فروش صنایع دستی و پست بانک با حمایت و راهبری این معاونت در روزهای آینده خبر داد. سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی از سوم تا نهم شهریورماه با بیش از 500 غرفه در فضای هشت هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های بین...

واردات صنایع دستی خارجی ممنوع شد

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/

معاون صنایع دستی کشور از ممنوعیت واردات صنایع دستی خارجی (غیر ایرانی) به کشور خبر داد و گفت که دستور این ممنوعیت به گمرکات کشور ابلاغ شده است. «پویا محمودیان» به خبرگزاری ایرنا گفته است: یکی از دغدغه ها و چالش های همیشگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی کشور حضور صنایع دستی خارجی از...

شهر و روستاهای جدید ملی صنایع دستی تا شهریور انتخاب می شوند

/post-41/

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: شهرها و روستاهای جدید ملی صنایع دستی تا شهریور انتخاب می شوند. پویا محمودیان به خبرنگار ایرنا گفته است : در دومین برنامه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی که در کوشک تهران برگزار شد نمایندگان مجلس، فرمانداران و شهردار...

اولین مدرسه صنایع دستی ایران راه اندازی شد

/post-20/

اولین مدرسه صنایع دستی ایران در شهر سمنان با تبدیل خانه تاریخی ترابی برای این منظور افتتاح شد هنرآموزان در این مدرسه دیپلم صنایع دستی از وزارت آموزش و پرورش می گیرند. مدرسه صنایع دستی توسط جمعی از هنرمندان صنایع دستی که پیش از این در خانه تدین شهر سمنان مستقر بودند راه اندازی شده است. این...