عقاب طلایی

قطار گردشگری عقاب طلایی وارد فارس شد

/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF/

قطار گردشگری عقاب طلایی با 66 گردشگر و خدمه خارجی بامداد یکشنبه در آغاز سفر یکروزه به استان فارس وارد ایستگاه سعادتشهر شد در این قطار، گردشگرانی از کشورهای آمریکا، آلمان، استرالیا، روسیه، مالزی، ایتالیا و سنگاپور حضور دارند. گردشگران این قطار امروز از آثار تاریخی پاسارگاد، تخت جمشید و نقش...