فائو

انگور ملایر؛ یک گام تا ثبت جهانی

/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A/

این بار محصول منحصر به فرد انگور نام «ملایر» را در عرصه جهانی مطرح کرد و موجب شد پای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) به این شهرستان باز شود و حالا تنها یک گام تا ثبت جهانی خوشه های زرین باقی مانده است. به گزارش عصر رویداد از ایرنا ، معرفی انگور ملایر در سطح جهان و ایران، ثبت...