فرش

فرش ایرانی در نوبت ثبت جهانی قرار دارد

/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

پرونده فرش 13 منطقه ایران برای ثبت جهانی به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ارسال شده است. «فروغ اسماعیلی» معاون تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران می گوید: از سال 1390 تاکنون فرش 57 منطقه ایران به ثبت ملی رسیده است که از این تعداد 29 اثر ثبت جهانی شده اند و پرونده 13 منطقه دیگر به سازمان...