فرهادفخرالدینی

فخرالدینی پس از سال‌ها به صحنه باز می‌گردد

/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/

فرهاد فخرالدینی رهبر پیشین ارکستر ملی، پس از سال ها دوری از صحنه موسیقی، با رهبری ارکستر فرهنگ و هنر در کنسرتی به نام «شبی با فخر موسیقی ایران» که در تالار وحدت برگزار می شود، به صحنه موسیقایی باز می گردد. انجمن موسیقی ایران امروز سه شنبه به نقل از «علی‌اکبر قربانی » رهبر ثابت ارکستر فرهنگ...