قاجار

دوربین های عکاسی دوره قاجار در کاخ گلستان به نمایش در می آید

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%AF/

مدیر مجموعه جهانی کاخ موزه گلستان گفت: برگزاری سه نمایشگاه ویژه اسناد، قالی و عکس از برنامه های آتی این مجموعه است. همچنین 29 دستگاه دوربین عکاسی متعلق به دربار قاجار در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. به گزارش عصر رویداد، مسعود نصرتی به خبرنگار ایرنا گفته است: در نمایشگاه دوربین های...