قزوین

فصل جدید کاوش در قلعه حسن صباح الموت آغاز شد

/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: فصل چهاردهم کاوش های باستان شناسی در دژ و قلعه تاریخی حسن صباح الموت به سرپرستی حمیده چوبک آغاز شد. «محمدعلی حضرتی ها» روز چهارشنبه با اشاره به پیشینه تاریخی این اثر ارزشمند گفت: دژ تاریخی حسن صباح با بیش از 20 هزار متر مربع وسعت به...