محیط زیست

قوهای آوازخوان به تالاب میانکاله رسیدند

/%D9%82%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%AF/

قوهای فریادکش آخرین گروه از جمعیت پرندگان مهاجر زمستان گذران در نیمه دوم ماه آذر در تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران فرود آمدند. به گزارش عصر رویداد از ایرنا، قوهای فریادکش که پرجمعیت ترین گونه پرنده زمستان گذران تالاب ها و آببندان مازندران به حساب می آید، امسال به خاطر آنچه که...