معجزه

معجزه ای به نام عطر

/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B7%D8%B1/

استفاده از عطریات منافع و خواص متعددی تا حد یک «معجزه» دارد. عطریات می توانند روحیات و حالات ما را تغییر دهند، تمدد اعصاب، افزایش کارایی و هوشیاری، تمرکز فکر، کاهش وزن، ارتقای منظر و پندار مصرف‌کننده، افزایش اعتماد به نفس و تحت تاثیر قرار دادن دیگران از معجزات شگفت انگیز عطرها است. عطر را...