موزه ملی

موزه ملی برزیل با قدمتی 200 ساله در آتش سوخت

/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%8A-200-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA/

آتش سوزی گسترده در حالی شب گذشته ( یکشنبه شب) در موزه ملی شهر ریودوژانیرو با قدمتی 200 ساله رخ داد که رئیس جمهوری این کشور این حادثه را ' از دست دادن تاسف بار دانش و میراث' توصیف کرد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: تصاویر مختلف از این آتش سوزی گستردگی آن در سراسر این موزه را نشان می دهد که...