موسیقی کلاسیک

نوازندگان کلاسیک ایران و اروپا برای چکناوریان می نوازند

/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%86%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF/

پروژه «اینترنوا» که همکاری بین نوازندگان کلاسیک ایران و اروپا است در حمایت از کودکان کار در تالار وحدت همزمان با بزرگداشت هشتادمین سال تولد لوریس چکناوریان روی صحنه می رود. بنیاد رودکی اعلام کرد: پروژه اینترنوا که همکاری بین نوازندگان کلاسیک ایران و اروپا است در روزهای 25 و 26 تیر ماه ساعت...