نئاندرتال

نخستین دندان انسان نئاندرتال در ایران کشف شد

/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF/

یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال (انسان های اولیه) برای نخستین بار در پناهگاه صخره‌ای باوه یوان در استان کرمانشاه کشف شد. سامان حیدری گوران سرپرست هیات باستان‌شناسی این محوطه باستانی می گوید: این نخستین بار است که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور ایران کشف می‌شود. او به...