نجوم

پارک گردشگری فضاپایه در نیاسر کاشان احداث می شود

/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از احداث پارک گردشگری فضاپایه در منطقه نیاسر کاشان خبر داد و گفت: طراحی پارک گردشگری فضاپایه برای ترویج علم نجوم مطابق استانداردهای بین المللی آغاز شده است. محمدجواد آذری جهرمی در همایش نجوم و هفته گردشگری فضاپایه که در نیاسر کاشان برگزار می‌شد و در نخستین...