نزهت امیری

اجرای ارکستر ملی به رهبری نزهت امیری

/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A/

ارکستر ملی ایران به رهبری "نزهت امیری "به عنوان تنها رهبر ارکستر زن ایرانی ساکن ایران شامگاه پنجشنبه در تالار وحدت قطعاتی را اجرا کرد. شب گذشته هشتم شهریورماه نزهت امیری تنها بانوی رهبر ارکستر ایران، چوب رهبری ارکستر ملی را در دست گرفت. نزهت امیری با اجرای بهترین قطعات موسیقی کلاسیک ایرانی...