نشان امیرجاهد

نشان امیرجاهد بر سینه چهره ماندگار خط نستعلیق نشست

/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA/

نشان زرین امیرجاهد به استاد غلامحسین امیرخانی چهره ماندگار خط نستعلیق ایران اعطا شد. به گزارش عصر رویداد از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، دفتر انجمن خوشنویسان ایران با حضور غلامحسین امیرخانی استاد پیشکسوت هنر خوشنویسی و چهره ماندگار خط نستعلیق در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد گشایش...