نظام آباد

آغاز گالری گردی از آدینه؛ «جغدآباد» در کنار «نظام آباد»

/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87/

گالری های تهران از عصر جمعه (20مهرماه) میزبان نمایش آثار جدید هنرهای تجسمی هنرمندان جوان و پیشکسوت کشور است. جغدهای کامبیز درم بخش و سهیل حسینی پس از سال‌ها همکاری و هم نشینی، با عنوان «جغدآباد» در کنار «نظام آباد»، « تصرف»، «فراموشی»، «الخاصیسم»، «دیوان من» و «هندسه درون پویی» بخشی از...