نهاوند

دو اثر تاریخی نهاوند در مسکو به نمایش درآمد

/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/

دو ظرف از تپه گیان نهاوند در موزه هنرهای شرقی مسکو در سالن ایران به نمایش در آمده است. به گزارش ایرنا، این دو ظرف در سال 1945میلادی (1324 شمسی) توسط گروه باستان شناسان فرانسه در حفاری های تپه گیان کشف و به موزه هنرهای شرقی مسکو اهدا شده است. در موزه دولتی هنرهای مردم شرق که در مسکو قرار...