نیکی کریمی

جشن صنفی انجمن عکاسان سینما فراخوان داد

/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

فراخوان چهارمین مسابقه عکس انجمن صنفی عکاسان سینما اعلام شد . در این فراخوان آمده است:« عکس فیلم،همواره از جایگاه ارزشمندی در سینما برخوردار بوده و علاوه بر معرفی بهتر فیلم و به تعبیری یاد کردن از آن به عنوان شناسنامه فیلم، یکی از مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی است که به روزنامه‌نگاران ،...