هند

هفته فرهنگی ایران در بمبئی برگزار شد

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

هفته فرهنگی ایران ویژه استان بوشهر در بخش های مختلف جشنواره فیلم، نمایشگاه عکس، صنایع دستی و غذای محلی به مدت 4 روز در بمبئی هندوستان برگزار شد. هدف از برگزاری این هفته فرهنگی با بهره گیری از هنرمندان استان بوشهر، معرفی این استان و فرهنگ غنی کشور ایران به جامعه هند عنوان شده است. «مهدی...

مثل بچه آدم ایرانی به هند رفت

/%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA/

فیلم کوتاه «مثل بچه آدم» محصول انجمن سینمای جوانان ایران، در جشنواره بین المللی فیلم مستند و کوتاه KERALA هند به نمایش در خواهد آمد. جشنواره بین المللی فیلم مستند و کوتاه KERALA هند فیلم‌های در یازدهمین دوره خود میزبا فیلم کوتاه «مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیر‌دفتری خواهد بود. فیلم...