هندی

هندی ها به 19هزار و500 زبان سخن می گویند

/post-39/

سازمان ثبت احوال و سرشماری هند در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد بر اساس داده ها، مردم مناطق مختلف این کشور به بیش از 19 هزار و 500 زبان تکلم می کنند. به گزارش ایرنا از تارنمای 'ان دی تی وی' ، درهند با جمعیت یک میلیارد و 210میلیون نفر، 121 زبان مادری وجود دارد که هر یک از آنها در میان 10...